شناسه: 341527

یک بار ندیدم خودش را فرمانده بداند

در طول عمرم انسانی به پاکی و درستی این سید بزرگوار نه دیدم ونه می بینم این بزرگوارچندین سال بعنوان نیرو در خدمتش بودم ولی در طول این چندین سال یک بار ندیدم خودش را فرمانده بداند.تا زمان مرگم هیچ زمانی این سید عزیز را فراموش نمی کنم.خاطرات زیادی از ایشان دارم .روحش شاد یادشان گرامی.

خانی پور 

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه