شناسه: 341602

کلنا عباسک یا زینب

دربلندترین تپه مسیر باد ایستاده ام
گیسوانم میرقصند
کوچ پرنده های عاشق را نظاره گرم
کوچ عشاق چه زیباست
مانند تو ای شهید
آنچه مرا به تفکروامیدارد
عشق مقدس توست
وآنچه ذهن مرا مجهول می کندوهراز گاهی مرا به پرسش وامیدارد:
اینست که چه رابطه ایی ست بین
عشق و شهادت
تقدیم به تمامی داداشای شهید مدافع حرم،که همانند پرندگان عشاق به سوی حرم بی بی کوچ کردندو به عشق ازلی رسیدن

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه