شناسه: 342408

اعزام از زبان همسر

15 دی ماه اعزام شد. یک روز قبل از اعزام به سوریه یک نفر که بنا بر دلایلی 15 میلیون تومان جریمه و قرار زندان برای او صادر شده بود به همسرم مراجعه کرد و وی نیز سند اتومبیل خود را به عنوان گرو گذاشت و با خط خود نوشته که در صورت ایجاد مشکل برای این فرد اتومبیل را فروخته و در عوض جریمه بدهند. زمان اعزام نیز که دی ماه و هوا بسیار سرد بود یک کاپشن برای خود خریده بود که قبل از اعزام آن را به جوانی نیازمند بخشید و برای دفاع از حرم اهل بیت(ع) رفت.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه