شناسه: 342409

راضی شدن همسر شهید به اعزام

نخستین بار که موضوع اعزام را به من گفت ناراضی بودم و با او مخالفت کردم تا اینکه از من پرسید اگر در زمان قیام عاشورا حضور داشتی امام حسین(ع) را تنها می‌گذاشتی؟ اجازه رفتن به من نمی‌دادی؟ با این صحبت او دلم لرزید و دیگر توان پاسخگویی به او را نداشتم و راضی به رفتن او شدم.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه