شناسه: 342411

تبعیت از ولایت فقیه

تبعیت از ولایت فقیه و عمل کردن به صحبتهای وی بیش از هر موضوعی دیگری مورد توجه شهید عباسی بود. خوش اخلاق بود و در کار منزل به من کمک می‌کرد. به پدر و مادر خود بسیار احترام می‌گذاشت.

نسبت به قضایای رخ داده در کشورهای منطقه بی‌تفاوت نبود و همیشه می‌گفت که حتی اگر جنگ سوریه نیز به پایان برسد یا در آنجا خدمت نکنم باید به کشورهای بی‌دفاع و مظلوم دیگر همچون فلسطین بروم و از آنها دفاع کنم.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه