شناسه: 342418

خاطرات پدر بزرگوار شهید

از خاطرات پدر بزرگوار شهید : " در خواب شهید به من سفارش کرد تا مواظب خواهرش باشم ، اهل بیت را از یاد نبرم و گفت که برای شما و مادرم جایی را نگه داشتم تا پیش من بیایید. "

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه