شناسه: 344021

خاطرات شهید احمد جنیدی

خاطره ای از جبهه خرمشهر که می گفت: وقتی ما آماده می شدیم برای تیراندازی و پشتیبانی از حمله رزمندگان، فوج فوج مزدوران عراقی را می دیدم که به رزمندگان اسلام تسلیم می شوند و در آنجا معجزه پیروزی حق بر باطل را به چشم خود دیدیم چنانچه عراقی ها با سلاح های مدرن و با وجود این که در شهر بودند نتوانستند مقاومت کنند و حق بر ظلمت پیروز شده است.
خاطره دیگر این که وقتی می خواست به خدمت سربازی برود در سه ماهه تابستان به آموزش نظامی در بسیج شرکت کرد و وقتی می گفتیم که تو دو ماه دیگر می خواهی به خدمت سربازی بروی دیگر چرا در بسیج تعلیم می بینی؟ جواب می داد: ما باید از هر فرصتی برای جلو بردن انقلاب اسلامی استفاده کنیم.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه