شناسه: 344022

خاطره اي از همرزم شهيد

یکی از همرزمانش نقل می کند یکی دو روز قبل از شهادت شهيد جنيدي کمی کناره گیری می کرد و بسیار قرآن می خواند بچه ها به او گفتند: چرا این قدر قرآن می خوانی؟ کمی هم به جمع ما بیا، با لبخند به او پاسخ داد دیگر از ما گذشته و مجدداً شروع به خواندن قرآن می کرد، یک روز بعد که به شهادت رسيد دوستانش معنی حرف او را فهميدند.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه