شناسه: 344032

خاطره ای از زبان شهید

شهيد حسینی زماني كه به مرخصي آمده بود تعريف مي‌كرد يك روز در جبهه چند عراقي را ديديم كه در حال مشروب خوري بودند ما به آنها حمله كرديم و آنها را اسير كرديم.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه