شناسه: 344064

اشعار شهید احمد دهقانی آرانی

از ايشان اشعار جالبي به يادگار مانده است. قطعه شعر زير سروده شهيد احمد دهقاني در سنگر است که زینت بخش سنگ مزارش گردیده است:
بهر دفاع ز ميهن اسلام،
بي‌درنگ چون بين كفر و دين در گرفت
جنگ رفتم به جبهه تا تن دشمن كَشم به خاك
با دست خويش پوزه ي او را زنم به سنگ
با عزم آهنين و به نيروي اعتقاد
چشم عدو برآورم از كاسه،
خود به چنگ شيرافكن است لشكر اسلام
در نبرد كي‌ مي‌خورد شكست از اين روبهان لنگ، اسلام
دين و روح خدا، رهبر من است ريزم به كام خصم،
به فضل خدا شرنگ با خون به خاطر دين مي‌كنم وضو
تـا نـزد دشمنـان نـروم زيـر بـار ننـگ

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه