شناسه: 344117

خاطره اي از زبان دوستان شهيد

احمد شب هاي جمعه برادران كوچه اسدي و ما را با خود به كوه مي‌برد و در دل كوه در نيمه شب مشغول خواندن دعاي كميل و نيايش به درگاه خدا مشغول مي‌شد. روز جمعه نيز براي نماز به دانشگاه مي‌رفت و بسياري از بچه‌ها بعد از شهادت احمد همه به جبهه رفتند و گفتند كه ما راه احمد را بايد در جبهه ادامه دهيم.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه