شناسه: 344146

خاطرات شهید احمد صادقی

بسمه تعالی خاطره در عملیات فتح‌المبین، او به عنوان آر.پی‌.جی‌زن به صفوف تانک‌های نیروهای مزدور عراقی حمله می‌نمود و تا اینکه در روز 05/01/1361 در عملیات جبهه‌ی شوش هنگامیکه آرپی‌جی را به طرف یکی از تانک‌های عراقی نشانه رفته بود، همزمان با چکاندن ماشه، اصابت ترکش خمپاره‌ی مزدوران عراقی او را به خاک و خون کشید و شاید احمد دید که چگونه گلوله‌ی رها شده از دهانه‌ی آرپی‌جی‌اش تانک عراقی را به آتش کشاند و نوای روح اسلام از قلب همرزمانش به آسمان برخاست و بدینگونه روح ملکوتیش به ملکوت اعلی پرواز نمود و شهید گشت.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه