شناسه: 344230

خاطره ای از زبان همرزم شهید

تیمسار سیاوش نصیری(فرمانده گروهان 1 از گردان 293 لشکر92 زرهی اهواز در دوران قبل از انقلاب)
قبل از پیروزی انقلاب، در دشت آزادگان برای نشان دادن توان نظامی ایران به تعدادی از مستشاران خارجی که در آنجا جمع بودند، برنامه مانوری برگزار شد. این مانور به گردان 293 دشت آزادگان واگذار گشت و به فرمانده گروهان1 سیاوش نصیری که مورد تأیید فرماندهان بود. او از این پیشنهاد شوک زده شد و گفت: «من نمی توانم»، ولی مسئولیتی بود که نمی توانست آن را نادیده بگیرد و آبروی ایران در میان بود. پس تصمیمش را گرفت و به پشتوانه فعالیت ها و برنامه ریزی های خلاقانه شهید فرزاد و دیگر دلاوران آن گردان از جمله شهید علی روستا و به همراه تانک های تازه خریداری شده از انگلستان مانور زرهی کم نظیری اجرا شد. آن روز مستشاران خارجی انگشت شگفتی به دندان گزیدند و آه حسرت کشیدند که چرا نمی توانند این غیرت ایرانی را به سوی اهداف شوم و پلید خود بکشانند و اینگونه بود که عراق از لشکر92 زرهی دشت آزادگان هراس داشت ولی حیف که این لشکر منسجم و دلیر بعد از پیروزی انقلاب از هم گسست و عراق جرات یافت به ایران حمله کند.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه