شناسه: 344231

خاطره ای از زبان سرهنگ غلام عباس سلیمی(همرزم شهید)

جناب سرهنگ در زمان اسارت در کمپ اسرا برای تیمسار مهر آرا بیان کرده است:
پس از شلیک آخرین گلوله های تانک، برای کامل ساختن حماسه اش به طرف تفنگ 106 رفته و در حین تیر اندازی، مورد هدف دشمن بعثی قرار گرفت تا از خود بجز رشادت های بی مثالش چیزی در این دنیای فانی به جای نگذارد، از این شهید بزرگوار چیزی به جا نماند، نه پلاکی و نه جسدی، چرا که او اهل دنیا و مادیات آن نبود و متعلقاتش را به دنیا پرستان بخشید.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه