شناسه: 344242

خاطره ای از زبان والدین شهید

احمد همیشه عاشق شهادت بود و می گفت: برای من دعا کنید که شهید شوم. وقتی مادرش ناراحت می شد می گفت: مادر! مگر من از جوانان دیگر و تک فرزندان عزیزترم و خوشا به سعادتش که به آرزویش رسید.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه