شناسه: 344308

نقل از پدر شهید:

شهید احمد محمدی عاشق نماز و نیایش بود و طوری بودكه همه ما در آن روزها كه در پیش ما حضور داشت شیفته او شده بودیم، او به ادامه تحصیل علاقه فراوانی داشت و به ما بسیار احترام می‌گذاشت.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه