شناسه: 344314

خاطره ای از زبان همسر شهید

چند روز بیشتر نمانده بود كه به جبهه برود. بیرون رفته بودیم جلوی گل فروشی به پسرم كه چهار سال بیشتر نداشت گفت: اگر من تا موقع زایمان مادرت برنگشتم موقع زایمان مامان یك دسته گل می‌خری و به عیادت می‌روی. این كار انجام شد با خبر شهادتش دخترم به دنیا آمد و فردای آن روز پسرم با دسته گلی به عیادتم آمد.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه