شناسه: 344394

خاطره ای از زبان نزدیکان شهید

ایمان واعتقاد تو به اسلام و به اهل بیت (علیهم السلام) و دفاع از آن باران و برکت و فراوانی و آزادی در بردارد واین تو هستی ای مرد که نامت بر دل ها نقش زده است واعمالت افتخارآمیز وبا شکوه است. ما تو را می خوانیم، احمد ای خورشید درخشان، ای جنگجوی خستگی ناپذیر، من از تو می گویم ای ابرمرد، ای برتر، ای مظهر شرافت و آزادگی دشت سبز تو را می خواند و خاک بر گام هایت بوسه می زند و کوه ها و دریاها از طنین صدایت و هیبت اندامت وغرور فرزندانت بر خود می لرزد و گرامیت می دارد. «احمد» تو نشانه حرمت یک ملتی و نامت مبارک و نشانه است، تو آن جاودانه بودی که همیشه خوانده اند و می خوانند.
آری برادران، شهادت در راه الله براستی که زیبنده احمدرضا استخری بود؛ زیرا که عمر کوتاه ولی سراسر افتخارش گواهی بر این مدعاست، آری این شهید ایثارگر به منظور دفاع از میهن اسلامیش و استقرار حکومت و حاکمیت الله عازم جبهه حق علیه باطل شد و دلاورانه همراه با دیگر برادران رزمنده خود رویای شیرین ابرقدرت های شرق و غرب و صدامیان کافر را به کابوسی وحشتناک مبدل کرده و ثابت نمودند که تا آخرین قطره خونمان و تا آخرین نفس مقاومت کرده و هرگز به تجاوزکاران اجازه دست درازی به خاک جمهوری اسلامی را نخواهد داد.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه