شناسه: 344433

وصف شهید از زبان خواهرزاده اش ساسان

در وصف شهید عزیز هر چه از نیکی نام ببریم اغراق نکردیم، چه از نظر شخصیت متواضع، روحیه پهلوانی و دستگیری از ضعفا، نیکی به سالمندان و احترام خاص به پدر و مادر و ترویج صفات انسانی و خوبی بین دوستان و آشنایان و توانمند در کار و تلاش...
روحش شاد و یادش تا ابد جاودان

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه