شناسه: 344556

خاطرات شهید ارسلان سلاجقه

خاطره ای از شهید ارسلان سلاجقه به نقل از امیر سرلشکر جانباز محمد ایران نژاد هم رزم سرلشکر شهید ارسلان سلاجقه
عنوان خاطره که در روزنامه ی کمنزیل سیرجان به چاپ رسیده است (استکان های شکسته) است: امیر ایران نژاد چنین می گوید، غروب روز بیست و ششم شهریور ماه 1366قبل از عملیات، برای آخرین بار به جایی که شهید ارسلان سلاجقه ونیروهایش در آنجا کمین دشمن را کرده بودند رفتم، لحظه ای که به آنجا رسیدم چشمم به ارسلان افتاد چشمانش چنان نورانی و ملکوتی شده بودند، که تاب نگاه کردن به آن ها رانداشتم دقایقی را نزد او سپری کردم چون قصد حرکت کردم به بنده چنین گفت که از طرف من سیصد تومان به سرباز سعید پاکی بده برای اینکه به او گفته ام یک دست استکان از گيلانغرب خریداری کند و بیاورد چون از چای خوردن در شیشه مربا همه خسته شده اند به ارسلان چنین گفتم به امید خدا خودت بعد از عملیات می آیی و پول سعید پاکی را می دهی، ارسلان در جوابم گفت: دیدار در قیامت، من دیگر بر نمی گردم وشهيد می شوم پول او را حتماً بده وبعداً از خانواده ام بگیر، این آخرین جمله ای بود که از شهید ارسلان شنیدم واز آن غروب دلگیر تا به حال یاد چشمان ملکوتی او در لحظه ی وداع در خاطرم یادگار مانده است.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه