شناسه: 344610

خاطره ای از زبان همسر شهید

خانم محمدزاده می گوید: بارزترین خصوصیت اروج که مایه ی وصلت مان شده بود گذشت و ایثار و ایمان شهید بود. همسرم آرزو داشت پسرش بزرگ شود و وقتی از جبهه می آید کیفش را بردارد و پدر را بدرقه کند، امّا دریغ که آن روزها را ندید و فرزند دوممان نیز از آغوش گرم پدر محروم ماند، چون پس از شهادت اروج به دنیا آمد.
شهید می گفت: «خدایا! ما در اینجا در ناز و نعمت زندگی می کنیم، در حالی که برادران ما در جبهه روی خاک و شن در سنگرها می خوابند، شما وضع آنها را درک نمی کنید، چون آنجا را ندیده اید».

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه