شهید رمضان علی یزدانی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۲۵۴
نام پدر:
علی اکبر
محل تولد:
ایران ، استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ،
تاریخ تولد:
1346/01/05
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/05/01
محل شهادت:
ثبت نشده
خاطره

عشق شهادت

1400-12-18 15:22

نيکوکاري

1400-12-18 15:22
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.