شناسه: 338982

یکی از نزدیکان شهید موسوی می‌گوید: سید صفر شب قبل...

یکی از نزدیکان شهید موسوی می‌گوید: سید صفر شب قبل از درگیری با اشرار، در خواب‌دیده بود، سید بزرگواری که یک شال سبز دور گردنش بوده به نزد ایشان آمده و قبری را به او نشان می‌دهد. آنگاه آن سید بزرگوار خطاب به شهید موسوی می‌گوید که من امام زمان (عج) هستم.

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه