شهید بشیر فرزانه

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۷۸۴
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،
تاریخ تولد:
1342/04/07
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/08/30
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.