شهید اسحق محمدی

کد ایثارگری:
۷۱۰۰۷۶۶
نام پدر:
غلام
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1346/08/01
شغل:
کادرناجا
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/05/06
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.